Substitució de bateries

Substitució de bateries

Cura i manteniment

17/03/2020

Fem el canvi de bateria perquè el cotxe mai et deixi a l’estacada. Les bateries dels cotxes tenen un cicle de duració determinat, que varia en funció de l’ús que se n’ha fet. Si la vida útil de la bateria del teu cotxe s’està esgotant notaràs errors al sistema de climatització, al neteja-parabrises, als llums o arribarà un punt en el que directament no podràs engegar el teu vehicle.
Substitució de bateries

Cura i manteniment

17/03/2020