Reparació d’elements electrònics

Reparació d’elements electrònics

Avaries i reparacions

17/03/2020

Els cotxes actuals cada vegada tenen més sistemes electrònics (pantalles, navegadors…). A Tallers Claudi som dels pocs tallers de Valls que tenim la tecnologia necessària per arreglar averies electròniques sense que hagis d'anar al taller oficial. Disposem de maquinaria de diagnosi per detectar els errors electrònics i poder-los reparar.
Reparació d’elements electrònics

Avaries i reparacions

17/03/2020