Substitució de corretges

Substitució de corretges

Cura i manteniment

16/03/2020

És un element imprescindibles perquè el teu cotxe funcioni i que cal tenir en bon estat per allargar-ne la vida útil. Si la corretja de distribució es trenqués afectaria directament al motor del cotxe. Per tant, cal ser ser previsor/a!
Substitució de corretges

Cura i manteniment

16/03/2020