Els patinets elèctrics, un mitjà sostenible

Els patinets elèctrics, un mitjà sostenible

Blog

27/08/2021

Els patinets elèctrics, entre altres vehicles individuals, són una bona opció sostenible perquè ens sigui més atractiu moure’ns per la ciutat d’una manera més racional, no contaminant i més econòmica. Així sembla que ho han entès la gran quantitat d’usuaris que ja han apostat per aquest tipus de mitjans. Van començar els més joves i ara ja són homes de negocis, pares i mares que porten els fills a l’escola i tota mena de gent. Fins i tot les persones més grans i amb dificultat per caminar comencen a veure els avantatges dels patinets elèctrics, que els ajuden a moure’s pels carrers de forma autònoma i sostenible.

Àgils i fàcils d'aparcar

Moure's en patinet per zones urbanes té molts avantatges, com la rapidesa de desplaçament i la facilitat per guardar-lo a casa. Amb la popularització d'aquest mitjà de transport més sostenible també han arribat les primeres regulacions i des del gener d'aquest any ha entrat en vigor la nova normativa per a patinets elèctrics.

Normativa dels patinets

És molt important conèixer-la per a poder utilitzar el patinet amb seguretat. Aquests criteris establerts per la Direcció General de Trànsit han permès unificar els criteris sobre la circulació, tant dels patinets com de la resta de VMP (vehicles mobilitat personal). Aquests són els punts clau de la normativa que has de conèixer si et desplaces amb patinet elèctric:
 • Per on pots circular i per on no pots fer-ho.

Pots circular per les ciutats si es respecten les normatives previstes. Aquesta circulació per la ciutat no podrà ser ni per les voreres, zones de vianants ni vies interurbanes. Tampoc es podrà circular per autovies, autopistes o travessies.
 • Límit de velocitat.

La velocitat màxima permesa ha d'estar compresa entre 6 i 25 km/h. Queden exempts d'aquest límit els patinets utilitzats en competicions.
 • Assegurança.

La llei per a patinets elèctrics d'ús personal no preveu l'obligació d'assegurança per als conductors d'aquests vehicles elèctrics. Tanmateix, si es tracta d'un VMP que s'usa, per exemple, per a activitats comercials, turístiques o de transport compartit, sí que és obligatòria la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil davant de tercers.
 • Certificat de circulació.

Per poder circular es requerirà el certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional, recollits en el seu manual de característiques, i també la seva identificació. Això no obstant, fins d'aquí a dos anys no serà obligatori.
 • Casc.

L'ús de proteccions per a conductors de patinet elèctric no apareix en la normativa de patinets elèctrics de la DGT. Així i tot, tant l'ús del casc com d'elements reflectors podran ser obligatoris en determinades ciutats quan es condueix a la nit, per la qual cosa s'hauria de consultar l'Ordenança Municipal corresponent. De totes maneres, tant l'ús de casc com de l'armilla reflectora o dels llums són recomanables per a la teva seguretat.
 • Multes.

Les sancions per incompliment de les normes esmentades són com a mínim de 500 euros, tot i que poden ser superiors si el conductor comet més d'una infracció. Altres accions sancionables consisteixen a conduir el patinet elèctric fent servir els auriculars o el mòbil, aparcar fora dels llocs reservats per a VMP, portar-hi un altre passatger o conduir sota els efectes de l'alcohol i altres drogues. Les multes en aquests casos poden variar entre 100 i 200 euros i poden incloure la retirada del vehicle.

Alguns consells si et vols comprar un patinet elèctric

 • Comprova que tingui sistema de frens al davant i al darrere. Són aconsellables les mantetes de fre (com les bicicletes)
 • Escull una marca amb servei postvenda i que t'ofereixi garantia.
 • Valida l'autonomia en funció de les teves necessitats de desplaçament diàries. L'autonomia depèn de la bateria, pes materials i ús. L'ideal és carregar-la 2-3 vegades per setmana
 • Comprova que el motor sigui a la roda del darrere, ja que així la conducció serà més estable.
 • Assessora't per professionals. És molt recomanable provar el patinet abans de comprar-lo.

A Tallers Claudi et podrem assessorar molt aviat en tot l'àmbit dels patinets elèctrics.
   
Els patinets elèctrics, un mitjà sostenible

Blog

27/08/2021