Beneficis de la jornada intensiva laboral… durant tot l’any

Beneficis de la jornada intensiva laboral… durant tot l’any

Blog

03/09/2021

Durant l'estiu, són moltes les empreses que opten per fer una jornada laboral intensiva. Per als treballadors és un alliberament, ja que tenen molt més temps lliure i poden dedicar-ho a estar amb la seva família o a activitats d’oci.   Els beneficis tant per al treballador com per a l'empresa són diversos:

Augmenta la motivació

Treballar 8 hores seguides suposa una motivació per a l’empleat, va més feliç al seu lloc i acompleix les tasques de forma més eficaç, ja que ha d’organitzar-se correctament per complir amb tot l’estipulat.

Millora el rendiment

Diversos estudis reflecteixen que aquest tipus d’horaris reduïts fan que el treballador se senti millor i rendeixi més en el seu treball. L’empleat sap que té un marge de temps establert i en aquest espai les tasques han d’estar fetes, per tant, el resultat és una optimització del treball.

Redueix la sensació d’estrès

El treballador, al saber que disposa de més temps d’oci afavoreix a reduir l'estrès laboral.

Disminueix l’absentisme

En tenir hores lliures en finalitzar la jornada laboral, el treballador ja no necessita demanar permís per a assumptes propis o per acudir al metge, entre altres. I és que treballar a jornada intensiva facilita conciliar vida familiar i laboral. Nosaltres ho tenim molt clar: les persones i el seu benestar són el motor de Tallers Claudi i creiem fermament en l'horari intensiu i en tots els seus beneficis.

És per això que ens podràs trobar durant tot l'any en aquest nou horari de dilluns a divendres de 8h a 17h.

A Tallers Claudi continuem fent via amb un servei de qualitat, àgil i sense complicacions durant un horari intensiu tot l'any.
Beneficis de la jornada intensiva laboral… durant tot l’any

Blog

03/09/2021